For erhvervsmæssige henvendelser og interesser henviser vi til Business Fredericia - din indgang til erhvervssparring

Nyt fremtidig set up for Fredericia Erhvervsforening

Foreningens bestyrelsesformand, Michael Sønderskov, orienterede på generalforsamlingen den 15. marts 2016, at Fredericia Erhvervsforening satser på Business Fredericia for at få en overbygning og for at undgå parallelforløb.
 
Det betyder, at drift- og udviklingsopgaver fremadrettet overdrages fuldt til Business Fredericia, og dette omfatter også kontingentopkrævningen hos de nuværende medlemmer af Fredericia Erhvervsforening. Som følge af den nu fulde overdragelse vil Fredericia Erhvervsforening i lighed med sidste år give et tilskud på i alt 200.000 kr. til Business Fredericia, som således fortsætter sit virke som den drivende organisation bag erhvervsservicen til det lokale erhvervsliv

En egentlig beslutning om Fredericia Erhvervsforenings ophør afgøres først endeligt i 2017. Ifølge vedtægterne skal foreningens formue ved et ophør anvendes til gavn for erhvervsrelaterede aktiviteter i Fredericia Kommune, og denne proces er igangsat.
 
Læs også seneste nyt fra Business Fredericia generalforsamling, som præsenterede ambitiøse mål for byens nuværende og kommende erhvervsliv.
Business Fredericia - centrum for vækst og visioner